Inbrooll participa en un projecte per garantir la depuració d’aigües a zones aïllades

15/12/2016

Inbrooll, que s’encarrega del disseny del prototip del sistema, és un dels 20 socis del projecte INNOQUA, que està finançat per la UE.

Inbrooll Industries, S.L. participa a INNOQUA, un projecte europeu que té com a objectiu desenvolupar un sistema de depuració eco-eficient i, en alguns casos, la reutilització d'aigües residuals a zones rurals o de difícil accés. El tractament de les aigües residuals es farà a partir d’organismes biològics: la lumbrifiltració i la filtració-purificació per dàfnies.

Inbrooll, que s’encarrega del disseny del prototip del sistema, és un dels 20 socis del projecte, que està finançat per la UE amb 7 milions d’euros.

El projecte, de quatre anys de duració, instal·larà plantes pilot en 10 països (França, Irlanda, Itàlia, Romania, Escòcia, Regne Unit, Equador, Perú, Índia i Tanzània) per demostrar la viabilitat a llarg termini de les solucions modulars i localment sostenibles en condicions reals d’ús. De la mateixa manera, les plantes pilot estaran relacionades amb projectes d’investigació científica que compartiran la informació en temps real amb els socis investigadors. A més, Girona acollirà una planta pilot d'aquesta tecnologia i un dels escenaris de demostració també serà a la demarcació. S'estima que actualment hi ha a Europa uns 20 milions de persones que no tenen accés a sistemes de sanejament de les aigües residuals.

A més d’Inbrooll, participen dos socis catalans més: el centre tecnològic Eurecat i la Universitat de Girona. INNOQUA ha rebut també el suport explícit d'entitats com el Consorci d'Aigües Costa Brava, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA).