Joan Pérez

Enginyer tècnic industrial amb especialitat mecànica i enginer tècnic agrícola especialitat instal·lacions agropecuàries per la Universitat de Girona. Ha trebalalt en diversos departaments d'enginyeria i de R&D d'empreses fabricants d'equips mecànics i electromecànics, així com de motors elèctrics. Té amplis coneixements i expertesa amb eines de disseny 2D i 3D com Solidworks, Autocad i Pro-Engineer.